Tarieven Sekstherapie

Kennismaking: gratis*

Intake: €60,-

Kosten per sessie: €60,-

Tarieven Coaching

Kennismaking: gratis*

Intake: €50,-

Kosten per sessie: €50,-

* een kennismakingsgesprek is mogelijk op diverse manieren:

– Op kantoor van POM

– Via Skype

– Via Whatsapp videobellen

Indien er sprake is van een lager inkomen waardoor bovenstaande kosten te hoog zijn, neem contact op met POM Coaching & Voorlichting. Er zal met u worden meegedacht over de kosten.

Tarieven Voorlichtingen & Workshops

Voorlichtingen & workshops worden klantgericht verzorgd. Dit betekent dat er een offerte op maat wordt gemaakt. In deze offerte worden zowel de kosten voor de voorlichting als de eventuele reiskosten direct opgenomen.

Tarieven Reiskosten

Indien een afspraak op locatie is, bijvoorbeeld bij jouw thuis, wordt er vooraf een reisvergoeding afgesproken.

Vergoedingen

Via de zorgverzekering

Sekstherapie en coaching vallen niet onder de primaire ziektekosten. Hierdoor worden de kosten meestal niet (geheel) vergoed. Coaching wordt vaak door zorgverzekeraars vergoed onder de naam: counseling, psychosociale hulpverlening of alternatieve zorg. POM Coaching & Voorlichting adviseert u om de mogelijkheden te controleren bij uw eigen zorgverzekering.

Via PGB

Indien u in aanmerking komt voor PersoonsGebondenBudget, kunt u in een aantal gevallen het budget gebruiken voor een traject. POM Coaching & Voorlichting voorziet u van de genoemde voorwaarden, zoals een begeleidingsplan. Indien u gebruik wil maken van PGB, neem contact op met uw gemeente.

Via uw werkgever

Een werkgever reserveert regelmatig een opleidingsbudget voor de medewerker. Overleg met uw leidinggevende of werkgever of uw organisatie een workshop of een coachingstraject hier ook onder vindt vallen. De workshops kunt u ook aandragen bij uw werkgever voor een interne scholing.

Via de belastingdienst (ondernemer)

Indien u als ondernemer of ZZP’er gebruik maakt van coaching, kunt u deze kosten als bedrijfskosten aftrekken bij de belastingdienst. 

Via de belastingdienst (particulier)

Indien u als particulier de kosten van het traject zelf betaald, dan kunt u deze kosten (inclusief BTW) als scholingskosten aftrekken. Echter moet het doel van het coachingstraject gericht zijn op verandering van positie of het op peil houden/verbeteren van kennis en vaardigheden voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de belastingdienst.